Limiter med tidsstyring. Her en den ultimative limiter der har alle finesser. Udover den almindelige dB (A) standard tager SPL6 også hensyn til lave frekvenser i dB (C) og overskridelser dB peak i musikken. Den eksklusive 10 bånd oktavbegrænser muliggør reduktionen af ​​enkeltfrekvensbånd. Også det gennemsnitlige lydtryk (Leq) beregnes over forskellige perioder og vægtninger (Leq og LAeq LCeq). Dette gør SPL6 meget nyttig til live events. Kan tilsluttes stort ekstrent væg dB(A) display og et ekstrent relæ slukker for strøm til musikken, når lydniveauet overstiger den forudindstillede grænse.


Forbundet til SPL-D2 tillader softwaren en sanktionstærskel, forsinkelse og varighed setpunkt.
Styring med 3 tidszoner pr. døgn. Helt perfekt til baren hvor musikken dæmpes automatisk efter f.eks. kl. 22-07. Velegnet til plombering.


Når du handler med C.S.U-Unit ApS, kan vi udarbejde en plomberingsrapport som dokumentation i forbindelse med bevilling.