Effektiv lydstyring eller begrænsning for musikanlægget

Overskrides det fastsatte niveau for støj i beboer/festlokalet, ( o.lign. ) aktiveres et eller flere kraftige flash blink, som indikator for overskredet støjniveau.

Det er en kendsgerning at støj forplanter sig ud af f.eks. åbentstående vinduer eller døre.