Effektiv lydstyring og elektronisk logger af støjen

Overskrides det fastsatte niveau for støj i beboer/festlokalet, ( o.lign. ) aktiveres et eller flere kraftige flash blink, som indikator for overskredet støjniveau.

Sammen med DataLogger kan der registreres, hvornår der bliver spillet for højt i lokalet.